Kennel dei Giotto - Chovatelská stanice dei Giotto -Allevamento dei Giotto

Setkání přátel Italských ohařů Dolní Dunajovice 21.- 23.8.2008

29.10.2008 20:33

 

Již po druhé proběhla v krásném prostředí Dolních Dunajovic akce pořádaná pro přátele, chovatele, myslivce a všechny ostatní jimž učarovalo toto krásné a vznešené plemeno ohařů. Celá akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře a záměr pořadatelů se tentokráte podařil naplnit. Tímto záměrem bylo, aby se setkali lidé kolem Italského ohaře, kteří se jinak scházejí pouze příležitostně na výstavách, zkouškách a podobných akcích a mohli si v klidu v průběhu několika dnů vyměnit své zkušenosti s tímto plemenem, jeho chovem, výcvikem, zkušenosti z výstav a tak dále. Toto vše by mělo přispět k rozvoji plemene Italského ohaře ve středoevropském regionu, kde Italský ohař patří mezi velmi málo početná plemena a dá se říci i neznámá plemena.

 

Z diskuzí a rozhovorů, které probíhaly v průběhu celé akce, jednoznačně vyplývala zkušenost všech majitelů Italského ohaře, že povědomost laické i odborné veřejnosti ohledně tohoto plemene, ohledně jeho mentality, výcviku, chovu i exteriéru je na velmi nedostatečné úrovni. Proto náš hlavní cíl (všech majitelů) by měl být zaměřen na nenásilnou změnu této situace a pozitivní propagaci Italského ohaře. Mnohé v tomto směru již bylo vykonáno a Italští ohaři našich majitelů si dobývají své úspěchy na výstavách, i když bohužel zatím spíše v zahraničí, než na domácích výstavách a rovněž i několik jedinců Italského ohaře českých majitelů složilo úspěšně různé zkoušky z výkonu a vydobylo si svými výkony uznání myslivecké veřejnosti a vzbudilo oprávněný zájem o toto plemeno.

V průběhu této několikadenní akce bylo umožněno všem zúčastněným vůdcům psů, aby si v praxi vyzkoušeli různé pracovní discipliny pro ohaře, neboť v honitbě Dolní Dunajovice je dostatek drobné zvěře, vhodné krytiny i vodních ploch na praktické ukázky a trénink. Všichni zúčastnění psi předvedli velmi slušnou úroveň výcviku, ale co je ještě důležitější, přirozených vloh pro jednotlivé disciplíny. Zejména v případě našich kolegů z Čech, kteří mají velmi malé nebo téměř žádné možnosti na výcvik na drobnou zvěř byly výkony psů s drobnou zvěří dobré a psi ukázali své vrozené vlohy pro pracovní (lovecké) využití. Zde je na místě se zmínit, že akce se účastnili i naši kolegové z Maďarska a to dlouholetý chovatel a cvičitel Italských ohařů Gábor Essósy a jeho velmi dobrý přítel a přední profesionální trenér ohařů v Maďarsku p. Szénási János. Tito pánové nám předvedli, jak přistupují k výcviku Italského ohaře a ohařů vůbec v Maďarsku. Mnoho disciplin bylo shodných ale byly i odlišnosti a to zejména při vodní práci a práci na vlečce. Jejich hodnocení této akce bylo velmi pozitivní, což bylo vidět i z toho, že se sami aktivně zapojovali do průběhu akce a vzájemné obměně zkušenosti mnohdy nebránili jazykové bariéry a slovní zásoba. Vzhledem k vzájemnému přínosu jsme se dohodli, že se budeme snažit uspořádat toto setkání i příští rok, ale ve výhodnější termín, tak aby mohli přijet i naši Italšti přátelé. Naši maďarští přátele přislíbili uspořádat pro nás obdobnou akci v Maďarsku, na které jsme velmi vítáni a kde nám oni na oplátku ukáží maďarské podmínky, zvyklosti a vyměníme si další nové zkušenosti. V Maďarsku je Italský ohař početněji chovaným plemenem než u nás, o čemž svědčí i zakládání samostatného klubu Italských ohařů v současné době v Maďarsku.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří se svou účastí, výkony svých psů, zasloužili o úspěšný průběh celé akce. Rovněž bych rád poděkoval za účast a podporu ze strany poradkyně chovu pro Italské ohaře v České republice paní Olze Staré. V neposlední řadě patří velký dik Mysliveckému sdružení Dolní Dunajovice, které nám umožnilo využití své honitby, členové tohoto sdružení mají velké porozumění pro loveckou kynologii, což je v dnešní době rovněž vzácné.

 

Fotografie z akce najdete na následujícím odkazu:

cms.giotto.webnode.cz/album/dolni-dunajovice-2008/snimek-001-jpg2/

 

S pozdravem Myslivosti a lovecké kynologii zdar organizátoři Mirek Horáček a Pavel Kyša.

 

Kontakt

dei Giotto

giotto@email.cz

Ing. Pavel Kyša
Malá Amerika 228
683 52 Šaratice, CZ

+420 731 145 075

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode