Kennel dei Giotto - Chovatelská stanice dei Giotto -Allevamento dei Giotto

Pracovní standard

29.10.2008 20:23

 

Standard pracovní

Pracovní standard (The Pastrone Standard, 1937)

 

Stylem pohybu je dlouhý a razantní klus, ale je tolerována krátká perioda cvalu, když se vrací po hledání, nebo na začátku křižování nebo v případě neobvyklého rozrušení.

Nicméně předpisem při větření je klus. Je to temperamentní, živý styl pohybu, který musí být vykonáván dobře. Je prováděn skoro vždy v přímé linii na vzdálenost asi 100m (330ft) nebo více, dobře pokrývající prostor a je v přímém vztahu k jeho vynikajícímu čichu. Což potvrzuje tento velký ohař „gran fermatore“ vždy, když se nemůže pohybovat v protikladu své přirozené povahy.

Je zcela evidentní, že u Italského ohaře (tak jako u všech ostatních klusáků) je vlohám pro větření přikládána největší možná důležitost a řešení různého postupování – stopování, že u těchto skvělých rychlých klusáků je vždy nutný bleskový instinkt, což vyžaduje komplex mentálních procesů, který je možno snadno vyčíst v jeho nádherném výrazu přemýšlení. Lov je extrémně horlivý s viditelnou radostí, který pokračuje s neustálým příčným pohybem pahýlku ocasu, který drží svisle a obojek je trochu prodloužený, aby pes mohl držet hlavu vysoko s nosem neseným pod horizontálním úhlem vzhledem k terénu. Po detekování větřením pes pozvolna zpomalí a obrátí se extrémně opatrně směrem předpokládaného původu, hlavu drží vysoko, jak bylo popsáno výše při pohybu, pohyb bez jakékoliv jiné manifestace vyjma uší zvednutých na maximum a ocas je ztuhlý a mírně sklopený. Když pes rozezná, že je na falešném větření, bez prodlení bude pokračovat dále se svým navyklým pohybem jako dřív. Kdykoliv vidí, že větření ho vede blíže k lovné zvěří, zpomalí výrazně tak, že poslední kroky jsou velmi pomalé, často procítěné z jeho packy před položením na terén, jako by se obával dělat hluk. Když je bez hnutí, drží stále svůj ocas nepatrně zvednutý.

Tato statická pozice vyžaduje že pes je horizontální nebo nepatrně nižší nebo nepatrně vyšší. Celkové chování psa je noblesní, impozantní, ostražité, ale klidné, vzrušené a nepatrně dopředu směrované. Linie krku je mírně zvednutá a hlava je vztýčená s nosem odhodlaně směrujícím k terénu (přibližně 30° od horizontály). Pokud během hledání překříží pach, tak ho to okamžitě ujistí o přítomnosti lovné zvěře, okamžitě zpomalí a zaujme celkové držení těla podobné na stacionární pozici jen s linií krku trochu více protaženým a s ocasem trochu níže postupně zaujímajícím chování popsané v předchozích odstavcích, sledujícím linii, která ho spojuje s lovnou zvěří. Někdy je tento pohyb přecházející do nežádoucího krátkého zastavení. Později, když vnímá, že je náhle před lovnou zvěří (a pouze v tomto případě) se zastaví okamžitě stojící nezřídka téměř kolmo nebo s mírně pokrčenými končetinami s hlavou obrácenou dolů k terénu (nebo nížeji) směrem k lovné zvěři. Výjimečně pes se přikrčí ve zkroucené póze.

Když se lovná zvěř pokusí utéct, bracco ji začne stopovat provázející lovnou zvěř proti větru a kontroluje s přímým projevem postupného začínajícího postupování a postupuje takto s nejvyšší možnou opatrnosti, aby zabránil hluku od možných suchých větví nebo hlasitého pohybu, zatímco vždy udržuje „nehybné napětí“. Tak pes opakuje stopování-postupování obezřetně, ale rozhodně, bez váhání, nezastavující se bez provedení postupného zpomalování.

Je evidentní, že kontrola při přímém projevu a udržování, kde je to možné, kontaktní vzdálenosti jeho postupem je podmiňována lovnou zvěří. Když se lovná zvěř nachází sama na zvláště zvýhodněném terénu a pokouší se utéct pes ukáže, že všechna obezřetnost, která ho charakterizuje mu není na překážku, aby byl vytrvalým stopařem – postupovačem. V tomto případě je možné, že pes sám ocitne v okolnostech , kde je požadováno přerušení zastavení, když se sám neočekávaně ocitne před prchající zvěří, což sám mohl způsobit, nebo po nějaké překážce a tak podobně.

Charakteristikou Italského ohaře (a všech ostatních kontinentálních ohařů) je, že má plný kontakt se svým vůdcem, který pes nikdy neopustí. Psův klid a reflektivní povaha je ideálním předpokladem pro práci za různých okolností, tak aby mohl splnit výše uvedené činnosti v souladu s nejlepšími podmínkami pro zvěř a okolí v rámci přísnějších opatření než je požadováno.

Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.

Kontakt

dei Giotto

giotto@email.cz

Ing. Pavel Kyša
Malá Amerika 228
683 52 Šaratice, CZ

+420 731 145 075

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode